O nas

Misja i zadania

Misja naszej firmy

Misją naszej firmy jest tworzenie i umacnianie stosunków gospodarczych, politycznych i międzyludzkich w Europie Środkowo-Wschodniej. By osiągnąć ten cel, jesteśmy gotowi działać jako wiarygodny i kompetentny partner, pomagając Państwu odkryć potencjał krajów regionu, właściwie ocenić ryzyko i stać się aktywnym uczestnikiem przemian w Nowej Europie.

Nasz zespół doskonale zdaje sobie sprawę, że nie przyspieszy integracji instytucjonalnej w Europie Środkowo-Wschodniej, ponieważ granice polityczne, celne i mentalne będą istnieć jeszcze przez długi czas. Tym nie mniej możemy zapewnić kompleksową pomoc w integracji środowisk biznesowych, politycznych i eksperckich w krajach tego regionu.

Zarówno firma, jak i osoba, posiadająca kompletną i rzetelną wiedzę o ważnych wydarzeniach, tendencjach i bieżących aspektach rozwoju krajów Europy Środkowo-Wschodniej, sama może usunąć swoje granice mentalne, informacyjne i językowe.

Naszą misję realizujemy poprzez staranne wykonywanie ważnych zadań:

1. Zapewnienie najbardziej kompletnych i wiarygodnych informacji dotyczących:

• potencjału gospodarczego krajów Europy Środkowo-Wschodniej, wybranych branż i rynków, konkretnych firm i potencjalnie interesujących projektów;

• politycznego i korupcyjnego ryzyka oraz potencjalnego zagrożenia ze strony lokalnych lobbystów;

• prawnych, podatkowych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej w krajach regionu.

2. Podnoszenie poziomu kompetencji z pomocą programów szkoleniowych, treningów i seminariów na temat:

• specyfiki kultury biznesu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;

• komunikacji biznesowej i międzykulturowej z partnerami i władzami w krajach regionu;

• skutecznych metod zarządzania wielokulturowymi zespołami w korporacjach.

3. Świadczenie usług w zakresie:

• budowy i rozwoju własnych marek na lokalnych rynkach;

• zarządzania przepływem informacji w celu utrzymania pozytywnego wizerunku;

• zapobiegania i tłumienia ataków informacyjnych ze strony konkurentów lokalnych.

Jeśli pomogliśmy Państwu lub Państwa firmie rozwinąć działalność, dokonać opłacalnych inwestycji lub nawiązać udane partnerstwo w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, tym samym zrobiliśmy znaczący krok w kierunku realizacji naszej misji.

Nasz zespół

dr Aleksy Mołdowan

dr Aleksy Mołdowan — Prezes

European Consulting Group "Business & Politics"

Specjalizacja: Ekspert w branży klimatu inwestycyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 10 lat doświadczenia zawodowego. Zajmuje stanowiska kierownicze i eksperckie w ośrodkach analitycznych, agencjach rządowych, korporacjach i stowarzyszeniach biznesowych. Ukończył staże i praktyki dotyczące kształtowania klimatu inwestycyjnego w organach władzy krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Autor i ekspert ponad 60 policy-briefs i policy-papers dla organów władzy publicznej i organizacji międzynarodowych oraz ponad 100 raportów analitycznych i ekspertyz dla prywatnych korporacji. Autor ponad 50 prac naukowych w językach polskim, angielskich, rosyjskim, ukraińskim i słowackim.

Edukacja: Zarządzanie Przedsiębiorstwem (mgr), Politologia (mgr), Bezpieczeństwo Gospodarcze Państwa (dr), Gospodarka instytucjonalna (drugi doktorat).

Języki: angielski, polski, rosyjski i ukraiński.

Skontaktuj się z nami: e-mail: almoldowan@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Jakub Suszycki

Jakub Suszycki — Kierownik

Dział Analiz Instytucjonalnych

Specjalizacja: Ekspert ds. regulacji prawnych działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Doświadczenie zawodowe:

Pracował w państwowej agencji wspierania inwestycji, a także w departamencie do spraw wsparcia eksportu w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od kilku lat analizuje zmiany w polityce regulacyjnej krajów regionu, a także ocenia ich wpływ na warunki pracy podmiotów gospodarczych.

Posiada dogłębną wiedzę na temat obsługi prawnej prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także mechanizmów promocji inwestycji stosowanych przez te kraje w celu stworzenia dogodnych warunków do przyciągania strategicznych inwestycji zagranicznych.

Edukacja: Prawo Gospodarcze (mgr), Prawo Unii Europejskiej (studia podyplomowe).

Języki: polski, angielski, węgierski.

Skontaktuj się z nami: e-mail: office@bizpolgroup.eu tel: 48 22 301 06 86

dr Natalia Ustinowa

dr Natalia Ustinowa — Kierownik

Dział Programów Edukacyjnych

Specjalizacja: Komunikacja międzykulturowa w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Etykieta biznesowa, Zarządzanie wielokulturowym zespołem.

Doświadczenie zawodowe:

Psycholog, konsultant biznesowy, certyfikowany trener. Studiowała komunikację międzykulturową i kulturę biznesu w 5 krajach w regionie. Ponad 7 lat doświadczenia zawodowego, w tym współpraca z korporacjami, organami publicznymi i organizacjami pozarządowymi.

Autor ponad 20 szkoleń i publicznych wykładów z zakresu kultury biznesowej i komunikacji międzykulturowej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także metod zarządzania zespołem w różnych krajach regionu.

Edukacja: Psychologia pracy i zarządzania (mgr), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (studia podyplomowe), Psychologia Społeczna (dr).

Języki: polski, angielski, rosyjski i ukraiński.

Skontaktuj się z nami: e-mail: vice-director@bizpolgroup.eu mobile: 48 796 215 348 office: 48 22 301 06 86

Adrian Verner

Adrian Verner — Kierownik


Dział Analiz Ekonomicznych

Specjalizacja: Ekspert w dziedzinie przemysłu i energetyki w Europie Wschodniej.

Doświadczenie zawodowe:

Ponad 5 lat pracował w firmach inwestycyjnych zajmujących się inwestowaniem w Europie Wschodniej. Zajmował się analizą obiecujących branż i obiektów przemysłowych w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie i Azerbejdżanie. Doskonale zna kompleksy paliwowe i energetyczne oraz wydobywcze i hutnicze w tych krajach. Jako konsultant zagranicznych inwestorów brał aktywny udział w prywatyzacji atrakcyjnych obiektów przemysłowych w krajach Europy Wschodniej.

W ostatnich latach zajmuje się doradztwem inwestycyjnym w Słowenii, Czechach i na Słowacji. Posiada doświadczenie w zakresie współpracy z inwestorami z Europy Zachodniej oraz przedstawicielami biznesu wschodnioeuropejskiego.

Edukacja: Gospodarka międzynarodowa (mgr).

Języki: angielski, niemiecki, czeski, rosyjski.

Skontaktuj się z nami: e-mail: office@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

dr Aleksandr Sloboda

dr Aleksandr Sloboda — Kierownik

Dział Analityki Politycznej

Specjalizacja: Ekspert ds. polityki międzynarodowej

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 10 lat zajmuje się politycznymi analizami stosunków międzynarodowych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Ma doświadczenie w znanych ośrodkach badawczych i analitycznych, jako doradca przywódców rządowych w kwestiach polityki zagranicznej. Jako ekspert aktywnie uczestniczył w rozwoju Grupy Wyszehradzkiej.

Głównym obszarem zainteresowania są międzynarodowe projekty integracyjne w Europie Środkowo-Wschodniej. Będąc konsekwentnym zwolennikiem bliskiej integracji wschodnich członków UE, w 2017 roku aktywnie uczestniczył w opracowaniu projektu Trójmorza, zainicjowanego przez Prezydenta RP A. Dudę. Bierze również udział w różnych projektach w ramach Euroregionu Karpaty.

Jest autorem ponad 100 prac naukowych, analitycznych i publicystycznych opublikowanych w 6 krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Edukacja: Politologia i zarządzanie konfliktem (mgr), Doktor nauk politycznych (Uniwersytet Wrocławski).

Języki: angielski, niemiecki, słowacki, czeski, polski.

Skontaktuj się z nami: office@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Kondrad Stachowiak

Kondrad Stachowiak — Starszy ekspert


Dział Analiz Ekonomicznych

Specjalizacja: Ekspert ds. gospodarki i inwestycji w krajach Grupy Wyszehradzkiej.

Doświadczenie zawodowe:

Pracował w międzynarodowych korporacjach realnego sektora gospodarki, gdzie zajmował się analizą inwestycji w krajach regionu, dzięki czemu dobrze zna ustawodawstwo i praktykę dokonywania inwestycji w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. 

Równolegle z praktyczną działalnością, aktywnie uczestniczy w projektach badawczych w pozarządowym instytucie badawczym. Uczestniczył w przygotowaniu ekspertyz politycznych dotyczących mechanizmów poprawy komunikacji między biznesem krajów grupy Grupy Wyszehradzkiej. Obecnie jest jednym z ekspertów pracujących nad koncepcją poprawy integracji przestrzeni biznesowej w państwach tego regionu.

Edukacja: Cybernetyka ekonomiczna (mgr), Strategie biznesu i polityka gospodarcza w kontekście globalizacji (studia podyplomowe).

Języki: angielski, polski, słowacki, czeski.

Skontaktuj się z nami: e-mail: office@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Działy i funkcje


Dział Analiz Ekonomicznych

Eksperci działu zajmują się badaniami rynku w Europie Środkowo-Wschodniej, zwracając szczególną uwagę nie tylko na analizę obecnego stanu, ale także na poszukiwania potencjalnie nowych obiecujących nisz i segmentów, stwarzających pole do działania.

Korzystając z jakościowych i ilościowych metod analizy ekonomicznej, eksperci oddziału:

 • prowadzą dogłębną analizę rynków, którymi są Państwo zainteresowani, charakteryzują ich potencjał, wektor rozwoju, poziom konkurencji, strategie kluczowych graczy itp.;
 • analizują mocne i słabe strony Państwa modelu biznesowego, aby poprawić efektywność strategii rozwoju biznesu na rynkach lokalnych;
 • przygotowują prognozę rozwoju rynku w oparciu o czynniki ekonomiczne, polityczne i instytucjonalne.

Pracownicy działu doskonale znają najczęstsze modele biznesowe na rynkach krajów regionu, dlatego też, koncentrując się na mocnych stronach Państwa biznesu, są w stanie znaleźć najlepsze rozwiązania biznesowe dla Państwa firmy.

Dział Analityki Politycznej

W dziale pracują doświadczeni specjaliści z Europy Środkowo-Wschodniej, których głównym zadaniem jest dogłębna analiza życia politycznego w krajach regionu, poprzez identyfikację głównych trendów i wydarzeń życia politycznego poszczególnych państw oraz ocenę i prognozowanie ich wpływu na:

 • politykę handlową w stosunku do innych krajów regionu;
 • klimat inwestycyjny w państwie;
 • stabilność makroekonomiczną;
 • poszczególne rynki i branże.

Eksperci działu zwracają szczególną uwagę na średniookresowe prognozowanie procesów politycznych w państwach regionu, aby ostrzec przed możliwymi znaczącymi zmianami politycznymi i ich konsekwencjami.

Dział Strategii Informacyjnych

Prawidłowe budowanie marki i efektywne zarządzanie przepływem informacji to jeden z kluczowych czynników sukcesu w biznesie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Standardowe rozwiązania, zapożyczone z Zachodniej Europy i Stanów Zjednoczonych, nie zawsze okazują się skuteczne w tym regionie. W tej sytuacji ważne jest skorzystanie z wykwalifikowanej pomocy od specjalistów, znających specyfikę krajów regionu. Eksperci działu pracują z informacjami w szerokim tego słowa znaczeniu i koncentrują się na realizacji następujących zadań:

 • rozwój koncepcji zarządzania wizerunkiem i marką w krajach Europy Środkowo-Wschodniej;
 • pomoc w zwiększaniu skuteczności kampanii informacyjnych;
 • przygotowanie i wdrażanie strategii i taktyk w celu przeciwdziałania atakom informacyjnym na biznes.

Jesteśmy przekonani, że firma nie powinna pozostawać bez kontroli w „niespokojnej” przestrzeni informacyjnej. Musi samodzielnie kontrolować przepływ informacji, kierując go we właściwą stronę.

Dział Analiz Instytucjonalnych

Otoczenie instytucjonalne to zbiór zasad i przepisów (formalnych i nieformalnych), w których firma działa na określonym rynku w danym kraju. Większość z nich jest zawarta w przepisach i regulacjach, ale ważnym aspektem jest praktyka ich używania, a także system nieformalnych zasad, wartości i zachowań.

W centrum uwagi ekspertów działu są takie zagadnienia, jak:

• klimat inwestycyjny kraju;

• regulacje prawne i prawodawstwo istotne dla konkretnych branż i rynków;

• kwestie podatkowe;

• mechanizmy i źródła finansowania projektów rozwoju biznesu;

• pułapki korupcyjne i inne ryzyka instytucjonalne.

Współpracownicy działu posiadają szeroką sieć wysoko wyspecjalizowanych partnerów, mogących zapewnić wysokiej jakości rekomendacje w sytuacjach wymagających specjalistycznej wiedzy i informacji dotyczących prawnych, podatkowych i finansowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej.

Dział Programów Edukacyjnych

Eksperci działu opracowali serię szkoleń, umożliwiających pełne poznanie wszystkich niezbędnych zagadnień, dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Bezpośredni kontakt ze specjalistami pozwala naszym klientom uzyskać nie tylko najważniejsze informacje przed wejściem na nowe rynki, ale także poznać odpowiedzi na nurtujące ich pytania.

Eksperci działu organizują zarówno wyspecjalizowane indywidualne szkolenia, seminaria i wykłady, jak i dwudniowe kursy, dotyczące ekonomicznych, finansowych, instytucjonalnych, psychologicznych i międzykulturowych czynników rozwoju biznesu w krajach regionu. Kursy składają się z następujących ważnych bloków:

 • informacje o potencjale gospodarczym kraju;
 • zapoznanie się z klimatem biznesowym i możliwościami inwestycyjnymi;
 • kultura biznesowa i kształtowanie się międzynarodowych kontaktów biznesowych;
 • system podatkowy, sfera regulacyjna, sektor finansowy danego państwa;
 • ryzyko związane z realizacją projektów biznesowych.