Укр

Про компанію

Місія та завдання


Місія нашої компанії

формувати і зміцнювати економічні, політичні та міжособистісні зв'язки в Центрально-Східній Європі. Для досягнення цього ми готові виступити надійним та компетентним партнером, допомагаючи Вам розкрити потенціал країн даного регіону, коректно оцінити ризики інвестицій і стати активним учасником життя Нової Європи.

Наша команда добре розуміє, що не прискорить інституційну інтеграцію в ЦСЄ, адже політичні, митні та ментальні кордони будуть існувати ще тривалий час. Проте ми будемо активно сприяти інтеграції підприємницьких, політичних та експертних кіл країн даного регіону.

Кожна компанія і кожна окрема людина, володіючи повною і достовірною інформацією про важливі події та актуальні тенденції розвитку країн Центрально-Східної Європи, зітре для себе ментальні, інформаційні та мовні кордони.

Свою місія ми реалізуємо через старанне виконання важливих завдань:

1. Надання найбільш повної і достовірної інформації щодо:

 • економічного потенціалу країн ЦСЄ, обраних галузей і ринків, конкретних компаній та потенційно цікавих проектів,

 • політичних, а також корупційних ризиків і пасток, потенційних загроз зі сторони лобістів локального бізнесу,

 • правових, податкових та фінансових аспектів ведення бізнесу в країнах регіону.


2. Підвищення рівня компетенції за допомогою освітніх програм, тренінгів і семінарів, щодо:

 • специфіки ділової культури в країнах ЦСЄ,

 • особливостей ділової та міжкультурної комунікації з партнерами та органами влади в країнах даного регіону,

 • методів ефективного управління мультинаціональними колективами в корпораціях.


3. Надання послуг в сфері:

 • побудови і розвитку власних брендів на локальних ринках,

 • управління інформаційними потоками з метою збереження позитивного іміджу,

 • запобігання і приглушення інформаційних атак з боку конкурентів.

    

     Якщо ми допомогли Вам або Вашій компанії розширити бізнес, здійснити прибуткові інвестиції або ж налагодити успішне партнерство в державах Центрально-Східної Європи, це вказує на те, що ми вже зробили вагомий крок на шляху до реалізації нашої місії.

Наша команда

Алекс Молдован

Алекс Молдован — Президент

European Consulting Group "Business & Politics"

Спеціалізація: Експерт в галузі інвестиційного клімату в країнах Центральної та Східної Європи

Професійний досвід:

Професійний досвід становить понад 10 років. Включає роботу на керівних та експертних посадах в аналітичних центрах, органах влади, корпораціях і бізнес-асоціаціях.

Проходив стажування та практики в органах влади країн Центральної та Східної Європи, що займаються формуванням інвестиційного клімату.

Автор та експерт більше 60 policy-briefs і policy-papers для політиків і державних чиновників, більше 100 аналітичних досліджень та експертиз для приватних корпорацій. Написав понад 50 наукових і публіцистичних статей у виданнях Польщі, України, Росії та Словаччини.

Освіта: Економіка підприємства (магістр), політологія (магістр), економічна безпека держави (Ph.D.), інституціональна економіка (докторантура).

Мови: англійська, польська, російська та українська.

Контакт: e-mail: almoldowan@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Якуб Сушицькі

Якуб Сушицькі — Керівник

Відділ інституціональних досліджень

Спеціалізація: Експерт у сфері правового регулювання господарської діяльності в країнах ЦСЄ

Професійний досвід:

Працював у державному агентстві підтримки інвестицій, а також у відомстві, що займається підтримкою експорту в країнах Центрально-Східної Європи. Протягом декількох років займався аналізом змін регуляторної політики країн регіону, а також оцінкою їх впливу на умови праці суб'єктів економічної діяльності.

Володіє ґрунтовними знаннями правових особливостей господарської діяльності в країнах ЦСЄ і глибоко розбирається у механізмах стимулювання інвестицій, що застосовуються цими країнами з метою створення сприятливих умов для залучення стратегічних інвестицій з-за кордону.

Освіта: Господарське право (магістр), право Європейського Союзу (післядипломна освіта).

Мови: польська, англійська, угорська.

Контакт: e-mail: office@bizpolgroup.eu tel: 48 22 301 06 86

Наталія Устінова

Наталія Устінова — Керівник

Відділ освітніх програм

Спеціалізація: Крос-культурна комунікація в країнах Центрально-Східної Європи, діловий етикет, управління мультинаціональними колективами

Професійний досвід:

Психолог, бізнес-консультант, сертифікований тренер. Вивчала крос-культурну комунікацію і ділову культуру у 5 країнах регіону. Професійний досвід становить понад 7 років. Включає співпрацю з корпораціями, органами публічної влади та громадськими організаціями.

Автор понад 20 тренінгів і публічних лекцій, присвячених питанням ділової культури і крос-культурної комунікації в країнах ЦСЄ, а також методам управління колективами в різних країнах регіону.

Освіта: Психологія праці та управління (магістр), управління людськими ресурсами (післядипломна освіта), соціальна психологія (кандидат психологічних наук).

Мови: польська, англійська, російська та українська.

Контакт: e-mail: vice-director@bizpolgroup.eu mobile: 48 796 215 348 office: 48 22 301 06 86

Адріан Вернер

Адріан Вернер — Керівник

Відділ економічного аналізу

Спеціалізація: Експерт у сфері промисловості і енергетики Східної Європи

Професійний досвід:

Більше 5 років працював у інвестиційних компаніях, що інвестують у країни Східної Європи. Займався аналізом перспективних галузей і об'єктів промисловості Росії, України, Казахстану та Азербайджану. Досконало розбирається у паливно-енергетичному і гірничо-металургійному комплексах цих країн. В якості консультанта закордонних інвесторів брав активну участь у приватизації інвестиційно привабливих промислових об'єктів в країнах Східної Європи.

Останнім часом займається консалтингом в сфері інвестицій в Чехії, Словаччині та Словенії. Має багаторічний досвід співпраці як з інвесторами з Західної Європи, так і з представниками східноєвропейського бізнесу.

Освіта: Міжнародна економіка.

Мови: англійська, німецька, чеська, російська.

Контакт: e-mail: office@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Александр Слобода

Александр Слобода — Керівник

Відділ політичної аналітики

Спеціалізація: Експерт у сфері міжнародної політики

Професійний досвід:

 Більше 10 років досліджує політичні аспекти міжнародних відносин країн Центрально-Східної Європи. Працював у відомих науково-дослідних і аналітичних центрах, має досвід роботи радником вищих державних керівників з питань зовнішньої політики. Як експерт брав активну участь у розвитку Вишеградської групи.

Головною сферою інтересів є міждержавні інтеграційні проекти у ЦСЄ. Будучи послідовним прихильником тісної інтеграції східних членів ЄС, у 2017 році долучився до розробки проекту Тримор’я, ініційованого Президентом Польщі А. Дудою. Також бере участь у різних проектах в рамках Єврорегіону Карпати.

Автор понад 100 наукових, аналітичних та публіцистичних праць, опублікованих у 6 країнах Центрально-Східної Європи.

Освіта: Політологія і конфліктологія (магістр). PhD in Political Science (Вроцлавський Університет).

Мови: Англійська, німецька, словацька, чеська, польська.

Контакт: e-mail: office@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Кондрад Стаховяк

Кондрад Стаховяк — Провідний експерт

Відділ економічного аналізу

Спеціалізація: Експерт з питань економіки та інвестицій в країнах Вишеградської групи

Професійний досвід:

Має великий досвід роботи у транснаціональних корпораціях реального сектору економіки. Займався супроводом інвестицій в країнах регіону, завдяки чому добре обізнаний із законодавством та практикою здійснення інвестицій у багатьох країнах ЦСЄ.

Паралельно з основною діяльністю займається написанням та реалізацією науково-дослідних проектів в неурядовому аналітичному центрі. Брав участь у розробці policy-briefs щодо механізмів поліпшення комунікації між бізнесом країн групи. У даний час є одним з експертів, працюючих над концепцією поліпшення інтеграції бізнес простору країн Вишеградської групи.

Освіта: Економічна кібернетика (магістр), Стратегія розвитку бізнесу і економічна політика в умовах глобалізації (післядипломна освіта).

Мови: англійська, польська, словацька, чеська.

Контакт: e-mail: office@bizpolgroup.eu mobile: 48 570 045 269 office: 48 22 301 06 86

Відділи та функції

Відділ економічного аналізу

Діяльність відділу сфокусована на дослідженні ринків країн Центрально-Східної Європи. Головну увагу експерти приділяють не лише аналізу поточного стану ринків, вони шукають для клієнта нові перспективні ніші та сегменти.

Використовуючи якісні і кількісні методи економічного аналізу експерти відділу здатні:

• провести глибокі дослідження ринків, які Вас цікавлять, охарактеризувати їх потенціал, вектор розвитку, рівень конкуренції, стратегії ключових гравців та ін.;

• проаналізувати сильні і слабкі сторони Вашої бізнес-моделі з метою підвищення ефективності стратегії розвитку бізнесу на локальних ринках;

• сформувати прогноз розвитку ринку, враховуючи економічні, політичні та інституційні чинники.

Співробітники відділу досконало розуміються на найбільш поширених моделях ведення бізнесу у країнах регіону і здатні знайти оптимальні бізнес-рішення саме для Вашої компанії.

Відділ освітніх програм

Експерти відділу розробили серію навчальних курсів, що дозволяють глибоко пізнати усі необхідні аспекти ведення бізнесу в країнах Центрально-Східної Європи. Формат безпосередньої комунікації з фахівцями дозволяє нашим клієнтам отримати не лише найбільш важливу інформацію, перед виходом на нові ринки, а й відповіді на індивідуальні запитання.

Працівники відділу організовують як окремі тренінги, семінари та конференції, присвячені вузькому колу питань, так і дводенні курси, що торкаються економічних, фінансових, інституційних, психологічних та крос-культурних аспектів розвитку бізнесу в країнах регіону. Як правило навчальні програми представлені у таких тематичних блоках:

• інформація про економічний потенціал країни;

• ознайомлення з бізнес кліматом та інвестиційними можливостями;

• специфіка ділової культури та особливості формування міжнаціональних ділових контактів;

• особливості податкової системи, регуляторної сфери, фінансового сектора держави;

• ризики реалізації бізнес проектів у країнах ЦСЄ.

Відділ інформаційних стратегій

Правильно побудувати свій бренд та ефективно управляти інформаційними потоками - це один із ключових факторів успіху в бізнесі у країнах Центрально-Східної Європи. Стандартні підходи, запозичені з практики Західної Європи і США, далеко не завжди стануть ефективними у даному регіоні.

У цій ситуації важливою є кваліфікована допомога фахівців, які досконало обізнані зі специфічними особливостями країн регіону. Експерти відділу працюють з інформацією у широкому сенсі цього слова і сконцентровані на реалізації таких завдань: 

 • розробка концепції управління іміджем і брендами в країнах ЦСЄ; 
 • допомога у підвищенні ефективності інформаційних кампаній; 
 • підготовка та реалізація стратегії і тактики протидії інформаційним атакам на бізнес. 

Ми впевнені у тому, що компанія не повинна залишатися без управління у стихійному інформаційному просторі. Вона сама має генерувати інформаційні потоки, вибудовуючи їх у потрібному та вигідному для себе напрямку.

Відділ інституціональних досліджень

Інституційне середовище - це сукупність правил і норм (формальних та неформальних), в яких працює компанія на певному ринку в конкретній країні. Більшість з них, звичайно, матеріалізовані в законодавстві, проте важливим аспектом тут є практика їх використання та знання неформальних правил, цінностей й моделей поведінки.

Особливу увагу експерти відділу приділяють таким питанням як:

• інвестиційний клімат країни;

• регулювання та законодавче поле, які є актуальними для конкретних галузей і ринків;

• питання оподаткування;

• механізми і джерела фінансування проектів розвитку бізнесу;

• корупційні пастки та інші інституціональні ризики.

Співробітники відділу мають широку мережу вузькоспеціалізованих партнерів по усій ЦСЄ, які здатні надати якісні рекомендації у ситуаціях, що вимагають спеціальних знань і стосуються юридичних, податкових та фінансових аспектів ведення бізнесу.

Відділ політичної аналітики

До складу відділу входять досвідчені фахівці з Центрально-Східної Європи, основним завданням яких є ретельний аналіз політичного життя країн регіону. Ключовим завданням відділу є не лише ідентифікація головних політичних тенденцій та подій в окремих державах, а й оцінка та  прогнозування їх впливу на:

• торговельну політику по відношенню до інших країн регіону;

• інвестиційний клімат у державі;

• макроекономічну стабільність;

• окремі ринки та галузі.

Експерти відділу приділяють особливу увагу середньостроковому прогнозуванню політичних процесів у державах регіону з метою попередження клієнтів про можливі істотні політичні зміни та їх наслідки.